Scroll Top
Învățarea bazată pe comunitate
Business photo created by jcomp - www.freepik.com

Învățarea bazată pe comunitate este o practică cu un impact mare care poate îmbunătății retenția și implicarea elevilor și îi poate ajuta să absoarbă mai bine, să rețină mai bine și să transfere mai bine cunoștințele. Acest articol conține sugestii despre colaborarea cu un partener al comunității din campus pentru a le oferi elevilor o experiență de învățare autentică. Partenerii comunității vin în clasă să prezinte elevilor probleme din viața reală, o întrebare relevantă sau o zonă de cercetare legată de curs. Pe parcursul semestrului, elevii aplică ce învață pentru a analiza problema, reflectă asupra a ce au învățat și oferă potențiale soluții la problema sau nevoia partenerului comunității.

Provocări

Faptul că elevii lucrează la o problemă autentică pentru un partener al comunității nu este lipsit de provocări. Lenton, Sidhu, Kaur, Conrad, Kennedy, Munro și Smith (2014) au subliniat o serie de provocări, inclusiv următoarele:

 • În comparație cu ofertele de cursuri mai tradiționale, volumul de muncă este mai mare pentru studenți și instructori.
 • Lucrul la probleme autentice poate fi haotic și confuz, la fel cum este în lumea reală. Elevii pot deveni frustrați de proces și de cantitatea de muncă mai mare și pot avea neclarități despre obiectivele de învățare în comparație cu cursurile mai tradiționale.
 • Implicarea elevilor într-un proces de reflecție este necesară pentru a-i ajuta să realizeze că învățarea care are loc.
 • Instructorii pot avea nevoie de suport operațional suplimentar pentru a gestiona detaliile proiectului. Detaliile pot varia de la asigurarea faptului că elevii au finalizat acordul necesar de partajare a eticii și a datelor până la timpul și efortul necesar pentru a încuraja relația cu partenerul comunității.
 • Poate fi dificil și să finalizezi un proiect în termenul unui semestru.
Beneficii

Cu toate acestea, există multe motive întemeiate pentru a vă aloca timp pentru a oferi acest tip de curs. Lucrul cu un partener al comunității are avantajul de a aduce studenții în contact semnificativ cu viitorii angajatori, clienți și colegi. Elevii experimentează niveluri mai ridicate de implicare și adoptă o abordare mai profundă a învățării atunci când sunt capabili să aplice ceea ce studiază pentru a aborda o problemă din lumea reală. Ei sunt mai capabili să aplice teoria proiectului specific. Au o înțelegere mai profundă a subiectului. Își pot îmbunătăți gândirea critică, rezolvarea problemelor, prezentarea, analiza, munca în echipă și abilitățile interpersonale. Ei pot experimenta ce înseamnă să lucrezi la probleme reale relevante pentru disciplina lor și să reflectezi asupra învățării respective într-un mediu sigur și susținut.

De unde începi?

Orice curs necesită planificare în avans și acest lucru este valabil mai ales atunci când proiectați un curs în care veți colabora cu un partener al comunității. Planificarea cursului implică mutarea focalizării de la ceea ce trebuie să știe studenții pentru a stăpâni conținutul teoretic la stabilirea condițiilor pentru ca elevii să facă ceva, bine, pentru altcineva decât instructorul cursului.

Pe lângă luarea deciziilor cu privire la conținutul pe care îl veți acoperi în cursul dvs., petreceți timp proiectând o oportunitate de învățare în care beneficiază atât studentul, cât și partenerul comunitar.

Găsirea partenerului potrivit

A avea un partener al comunității, din campus are mai multe avantaje față de un partener al comunității  dinafara campusului. Un partener din campus este localizat fizic mai aproape de elev, făcând mai ușoară programarea vizitelor în clasă și este mai probabil ca acesta să fie mai înțelegător cu structura semestrului școlar și a cantității de muncă. Exemple de parteneri din campus includ indivizi de la Centrul de Scriere și Comunicare, de la Student Affairs, din comunități de învățare și coordonatori ai vieții rezidenților și bibliotecari. Câteva bune practici:

 • Asigură-te că proiectul și colaborarea aduc beneficii atât elevilor, cât și partenerului.
 • Întâlnește-te cu partenerul pentru a discuta așteptările. Descrie-i clar la ce se angajează și la ce angajezi tu, în calitate de instructor de curs. Oferă un program detaliat al evenimentelor cu date și ore stabilite cu mult timp în avans.
 • În multe cazuri, oferirea acestui tip de experiență de învățare înseamnă adoptarea unei abordări de echipă pentru proiectarea și livrarea cursului. Proiectul poate implica o serie de persoane. Consultă-te cu aceste persoane și programați-vă timpul în avans. Ele sunt adesea o parte integrantă a cursului și, în multe cazuri, pot interacționa direct cu elevii, în timpul orelor de curs.

Completarea documentelor pentru Biroul de Etică al Cercetării, dacă este necesar

Waterloo se așteaptă ca instructorii să fie aproape pentru studenții lor și să fi obținut permisiunea de etică pentru cercetarea subiecților umani, în termen, înainte de predarea unui curs. În funcție de proiectul pe care l-ai planificat, poate fi necesar să completezi aceste documente înainte de curs.

Planificarea fiecărei activități, a fiecărei clase și a fiecărei sarcini ce trebuie incluse în proiectul de semestru

Dacă le oferi studenților oportunități autentice de învățare nu vor există „răspunsuri de tip cookie-cutter”. Provocarea pentru instructorii de curs, care oferă aceste tipuri de oportunități de învățare, constă în găsirea echilibrului între a le oferi studenților un proiect deschis la mai multe soluții și / sau interpretări și a se asigura că elevilor li se oferă suficientă îndrumare și structură pentru a aborda activitatea.

Ieșirea din zona noastră de confort

Deoarece aceste proiecte pot fi mai deschise, instructorii și studenții învață adesea împreună. Deși aici se poate întâmpla cea mai bună învățare, ele pot fi, de asemenea, foarte dezorientante atât pentru elev, cât și pentru instructor, deoarece ne scot în afara zonei noastre de confort. A fi cât mai pregătiți posibil și a avea rezultate clar definite pentru fiecare clasă și un proces clar conturat pentru a avansa proiectul poate ajuta la depășirea unora dintre aceste sentimente de disconfort și lipsă de control.

 • Oferă structură prin crearea unei programe detaliate și a unui plan pentru fiecare oră.
 • Asigură-te că fiecare activitate din clasă contribuie în mod clar la următorul pas necesar în proiect.
 • Furnizează așteptări și consecințe clar definite pentru a te asigura că activitățile în afara clasei sunt finalizate la un nivel acceptabil și în timp util, ceea ce va defini în mod adecvat etapele ulterioare ale proiectului.
 • Include un număr de sarcini mai mici pe tot parcursul semestrului care contribuie la proiect, fiecare fiind necesară pentru a merge mai departe.
 • Programează feedback formativ frecvent și în timp util pe parcursul cursului, astfel încât fiecare student să știe unde se află în fiecare etapă a proiectului.
 • Pregătește-te să înveți împreună cu elevii tăi. Incorporarea experiențelor autentice de învățare în cursul poate fi dezorientantă și inconfortabilă pentru tine și studenții tăi. Rolul tău se schimbă de la „instructor” la „antrenor”. Elevii vor veni cu soluții sau abordări la care nu te-ai gândit niciodată. Acesta este un lucru bun, dar înseamnă și renunțarea la o anumită cantitate de control, flexibilitate și adaptare la circumstanțe – la fel ca în lumea reală.
People photo created by freepik – www.freepik.com
Facilitarea experienței de curs

Oferă oportunități

Oferă elevilor oportunități de a experimenta perspective, expresii, abilități și stiluri de învățare care diferă de ale lor. Încorporează în proiect oportunități de a examina problema dintr-o serie de perspective teoretice, practice și interdisciplinare.

Creează grupuri compuse din studenți cu seturi de abilități și stiluri de învățare diferite și complementare

 • Păstrează grupurile de 4-6 studenți. Ajută elevii să identifice rolurile necesare pentru a finaliza proiectul și încurajează-i să creeze echipe pe baza seturilor de competențe identificate sau să creează singur echipele.
 • Evidențiază faptul că acesta nu este tipul de proiect care poate fi finalizat în ultimul moment, iar succesul depinde de colaborarea și cooperarea fiecărui membru al grupului.
 • Acordă responsabilitate fiecărui student pentru finalizarea tuturor pieselor proiectului. Grupul poate folosi apoi contribuția fiecărui membru al echipei pentru a dezvolta cea mai bună soluție pentru următoarea etapă a proiectului. Acest lucru ajută la consolidarea naturii sociale și de colaborare a proiectului. Expunerea la mai multe soluții și reacția la acestea ajută fiecare persoană dezvoltă o înțelegere mai profundă a disciplinei.

Invită experții în sala de clasă

 • Prezintă partenerul și proiectul elevilor la începutul semestrului. Acest lucru întărește faptul că proiectul include părți interesate dincolo de instructor și student. Elevii experimentează cum este să lucrezi în cadrul culturii disciplinei, iar partenerului i se oferă o soluție potențială viabilă pentru o problemă autentică.
 • Alege parteneri corespunzători din campus care să faciliteze activitățile din clasă. Experții ar putea include oameni din centrul de scris, bibliotecari sau alte unități de sprijin din campus, în funcție de setul de abilități pe care dorești să le dezvolte studenții. Faptul că aceste persoane facilitează activitățile la clasă vă prezintă studenții altor oameni de sprijin din campus, oameni care îi pot ajuta în timpul și după curs.

Setează așteptări de performanță la nivele adecvat de mari

În prima săptămână de curs, anunță-i pe elevi că acest curs nu va fi unul obișnuit. Evidențiază în programă, la prima oră, și pe tot parcursul semestrului faptul că acesta nu va fi bazat pe lectură și că nu are eseurile normale de mijloc de semestru, examen final, sau un format ghidat de manual. Folosește limbajul disciplinei pentru a descrie proiectul de colaborare, și invită elevii să se considere membrii ai disciplinei mai mult decât simpli studenți care încearcă să primească o notă.

Creează oportunități de descoperire a relevanței învățatului prin aplicații din lumea reală

Subliniază, în mod explicit, și descrie relevanța pe care proiectul o are asupra performanței din lumea reală. Explică cum proiectul oglindește munca pe care o fac membrii disciplinei. Evidențiază că, la fel ca și în lumea reală, proiectul implică munca într-un context social, adică lucratul cu alții pentru a completa un proiect, pentru a rezolva o problemă.

Structurează proiectul pentru ca acesta să aducă elevilor o investiție signifiantă de timp și efort pe o perioadă extinsă de timp

 • Explică faptul că proiectul implică un număr de cerințe complexe și inter-conectate care trebuie să fie completate într-o perioadă de timp e parcursul semestrului, fiecare cerință contribuind la următorul pas.
 • Revizuiește activitățile și termenele limită programate pe parcursul cursului și subliniază cum fiecare dintre acestea trebuie completată la un nivel potrivit pentru a merge mai departe cu proiectul
 • Atrage atenție asupra consecințelor de a nu completa activitățile în timpul stabilit și într-o manieră adecvată.
 • Recunoaște că este un nou tip de experiență de învățare pentru mulți elevi și îi poate face confuzi. Aceasta înseamnă scoaterea lor din zona de confort și ducerea lor într-o zonă unde învățarea adevărată, profundă poate apărea. Asigură-i că, în timp ce soluția proiectul este deschisă, structura și susținerea, necesare pentru completarea proiectului au fost oferite prin cerințe, termene limită și feedback.

Incorporează feedback constant, oportun și constructiv

 • Folosește metode de evaluare care răsplătesc atât procesul cât și produsul final.
 • Dacă este posibil, cere-le elevilor să completeze sarcinile la un nivel adecvat pentru a putea trece la următorul pas din proiect. Acest lucru însemnă să le oferi feedback și oportunitatea de a folosi feedback-ul pentru a completa proiectul la un standard acceptat. Oferă oportunități pentru ca elevii să își evalueze cunoștințele existente și să primească sugestii pentru îmbunătățire. Mai important, prezintă-le oportunități de incorporare a feedback-ului pe care l-au primit pentru a-i ajuta să își îmbunătățească activitatea viitoare.
 • Consideră oferirea feedback-ului și a notelor pentru proces sub categorii precum profesionalism (sarcina a fost trimisă la timp cu toate componentele cerute?), efort (cât de mult și cât de bine a integrat elevul feedback-ul? Câte runde de feedback a primit?), și îmbunătățire.

Pune la dispoziție timp și spațiu pentru interacțiuni cu facultatea și colegii pentru probleme substanțiale

 • Folosește timpul în clasă pentru lucrul la proiect. În aceasta perioadă tu te poți plimba prin clasă oferind feedback și sugestii grupurilor. Ajută-i pe elevi să înțeleagă cum contribuie fiecare activitate la finalizarea proiectului și cum să conecteze diferite piese;
 • Solicită-te elevilor să trimită răspunsuri la anumite întrebări înainte de oră pentru a te asigura că fiecare dintre ei este pregătit pentru activitatea de grup din timpul orei;
 • Oferă feedback online contribuțiilor individuale sau de grup, în avans, pentru ca grupele să poată lucra productiv împreună în timpul orei și pentru ca tu să poți identifica ce posibile probleme și provocări există. Folosirea unui model de ”clasă întoarsă” poate pune la dispoziție structura de care elevii au nevoie pentru a rezolva natura deschisă a proiectului.

Incorporează oportunități pentru demonstrarea publică a competențelor

 • Programează oportunități regulate, la clasă, pentru elevi, cu scopul de a-și arăta evoluția competențelor către colegi. Elevii pot vedea și răspunde la munca celorlalți. Nu doar că vor învăța unul de la celălalt, dar știind că vor prezenta în fața colegilor, limitele cresc și elevii sunt mai motivați să facă o treabă bună. Prezentarea în fața colegilor, în mediul sigur al clasei, îi pregătește pentru prezentarea finala în fața partenerului;
 • Oferă o rubrică de ajutor cu planificare prezentării – în special cea finală.

Sursa: https://uwaterloo.ca/centre-for-teaching-excellence/teaching-resources/teaching-tips/community-based-learning

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp