Scroll Top
Plan de implementare pentru „România Educată” sau o reluare a listei de obiective?
Education concept. Student studying and brainstorming campus concept. Close up of students discussing their subject on books or textbooks. Selective focus.

Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) și Consiliul Național al Elevilor solicită Ministerului Educației adoptarea unui plan de implementare a proiectului „România Educată” cu acțiuni concrete, termene, etape, responsabili și rezultate asumate. După 5 ani de elaborare, elevii și studenții vor schimbări efective care să conteze pentru ei, stabilite cu implicarea reprezentanților principalilor beneficiari ai proiectului.

Ministerul Educației a lansat în consultare publică în data de 9 septembrie proiectul de hotărâre de guvern privind Planul de implementare a proiectului „România Educată”, în timp ce, în data de 10 septembrie, avizarea interministerială era deja completă. Contrar principiilor prezentate în raportul final, publicat în iulie 2021, dar și a modului de desfășurare a procesului până în acest punct, în acest caz nu s-a realizat vreo consultare cu partenerii de dialog social pentru elaborarea proiectului de HG.

Analizând conținutul documentului, observăm că acesta reprezintă, în fapt, o listă de obiective specifice și măsuri generice. Având în vedere scopul și rolului unui plan de implementare, acesta ar trebui să prezinte soluții clare, ferme și „teze prealabile” ale modificărilor legislative anunțate. Stabilirea unui alt set de obiective și măsuri generice, fie ele mai specifice decât în raportul final prezentat în luna iulie, este un pas care nu ne apropie prea mult de momentul unei implementări.

Deși apreciem faptul că propunerea de Plan de implementare cuprinde o serie de obiective specifice noi pozitive, acestuia îi lipsește consultarea publică și nu oferă un cadru care este necesar atât pentru modificările legislative, cât și pentru derularea activităților în timp.

De aceea, considerăm că o construcție justificată ar presupune:

  • Propunerea, analiza cu actorii din sistem și realizarea unei consultări publice pentru un plan de acțiuni concret și măsurabil, cu ținte și activități cel puțin pentru primul an, discutate și adoptate împreună (etapa I);
  • Modificarea legislației primare și a celei subsecvente în 6 luni de la adoptarea planului de acțiuni (etapa II);
  • Monitorizarea, evaluarea și revizuirea periodică a planului de acțiune (etapa III).

Prin raportare la planul propus, monitorizarea, evaluarea și revizuirea nu sunt posibile.

Având în vedere problemele semnalate mai sus, cât și faptul că mai multe măsuri relevante nu au fost integrate, ANOSR și Consiliul Național al Elevilor au transmis Ministerului Educației propuneri punctuale și de interes pentru elevi și studenți, care să fie incluse în Planul de implementare.

„România Educată este despre noi toți, despre cum învățământul din țara noastră așteaptă o reformă sistemică de mult prea mult timp. Totuși, nu putem trece cu vederea faptul că un proiect de o asemenea anvergură nu beneficiază de consultarea societății civile și nici a partenerilor alături de care au fost puse bazele proiectului de țară, în urmă cu cinci ani. Dacă ne dorim ca acest plan de acțiune să cuprindă măsuri concrete, dezirabile pentru noi toți, este absolut necesar ca elevii și studenții să fie implicați în redactarea unor obiective punctuale. Arii de acțiune generale au tot fost dezbătute în ultimii 30 de ani, dar un proiect de țară asumat și coerent trebuie să cuprindă mai mult de atât.” – a declarat Silviu Morcan, președintele Consiliului Național al Elevilor.

„Prin adoptarea propunerii actuale de Plan de implementare ajungem să prelungim, de fapt, momentul de la care ar fi trebuit să înceapă implementarea efectivă anunțată. Este normal să se precizeze obiectivele specifice, mai multe dintre propunerile ANOSR fiind integrate ca obiective și măsuri în raportul final și în planul de implementare. Cu toate acestea, garanția urmăririi îndeplinirii lor există prin asumarea din partea Ministerului Educației de acțiuni concrete și convergente, însoțite de termene și responsabili, asumare care ar deveni acum o etapă ulterioară. În același timp, în lipsa unei consultări adecvate pentru elaborarea planului, diferite măsuri relevante nu au fost inserate, motiv pentru care le-am transmis astăzi Ministerului Educației. Aceste propuneri transpun obiective generale pe care Guvernul s-a angajat să le transforme în realitate.” – a declarat Horia-Șerban Onița, președintele ANOSR.

Pentru detalii și informații suplimentare, vă stăm la dispoziție:

Elena-Alexandra ENE                                                                                     Horia Șerban ONIȚA

Vicepreședinte Relații Publice ANOSR                                                                  Președinte ANOSR

0757 419 513 | elena@anosr.ro                                                                                0748 880 910 | horia@anosr.ro

***

Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) este federația națională studențească, non-guvernamentală și non-partizană care, de peste 22 ani, are ca scop principal reprezentarea intereselor comune ale studenților din România, apărarea și promovarea drepturilor și obligațiilor acestora, cât și stimularea participării lor la actul educațional și la viața socială, economică și culturală.

ANOSR reunește studenți din 19 centre universitare din întreaga țară, din 30 de universități, atingând un număr de 112 de organizații membre, care luptă împreună pentru menținerea în funcțiune a mecanismului mișcării studențești. La nivel național, ANOSR este parte a Alianței pentru o Românie Curată și membră în Consiliul Tineretului din România. De asemenea, federația este reprezentantul legitim al studenților din România la nivel european, prin statutul de membru cu drepturi depline al Organizației Europene a Studenților (ESU – European Students’ Union), singura structură europeană care reprezintă studenții.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp